• Misioni

    Biblioteka e Universitetit të Shkencave Organizative – Instituti për Studime “Pjetër Budi” në Prishtinë, funksionon në një hapësirë të veçantë, në të cilën janë të vendosura librat-literatura profesionale për Degët, të cilat janë në këtë Universitet, si dhe salla e leximit.
    Biblioteka është funksionale dhe e përshtatshme për studim dhe për lexim nga ana e studentëve, të cilët këtë Bibliotekë, përkatësisht fondin e literaturës profesionale si dhe literaturën ndihmëse, e shfrytëzojnë për lexim dhe studim.

    Kjo Bibliotekë posedon edhe me Katalogun elektronik të fondit të librave që e posedojmë, dhe i njëjti katalog na shërben për funksionim dhe shfrytëzimin normal të librave dhe literaturës profesionale nga vetë studentët e këtij Universiteti...


    më shumë
22-05-2015 / 18:57 

Albumi

Anketa

A ka cfare iu ofron Kosova turisteve te huaj?
Po
Jo