• Zgjedhen temat më të mira seminarike

    Profesorët e Institutit për Studime “Pjetër Budi” kanë përzgjedhur si më të vlerësuara punimet seminarike të studentëve për vitin akademik 2009/2010, të cilat përputhen më temat aktuale dhe tregun kosovar.

    Ky raport është hartuar me qëllim që këto punime seminarike të ofrohen si material udhëzues dhe pika referimi edhe për punimet tjera seminarike apo gjatë studimeve për studentët e Instituti “Pjetër Budi”.

    (Raportin në tërësi mund ta lexoni më poshtë)

    ^ topPunimet seminarike 2009-2010.doc

kthehu mrapa
17:12 

Albumi

Anketa

A ka cfare iu ofron Kosova turisteve te huaj?
Po
Jo